Αρχική

Νέος Έξαρχος...23.4.08   Εκτύπωση  Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Αξιολόγηση χρήστη:starstarstarstarstar / 12
Λιγότερο Περισσότερο

ΝΕΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

ο π. Δημήτριος ΣΑΛΑΧΑΣ

Η Είδηση:

 

CITTA' DEL VATICANO, 23 APR. 2008 (VIS).

            Il Santo Padre:

 

Ha nominato il Monsignore Dimitrios Salachas, Esarca Apostolico per i cattolici greci di rito bizantino (cattolici: 2.300; sacerdoti: 10; religiosi: 14), Grecia. Il Vescovo eletto, nato nel 1939 ad Atene (Grecia) ed ordinato sacerdote nel 1964, è stato finora Membro della Commissione teologica per il dialogo ecumenico con le Chiese ortodosse. Succede al Vescovo Anarghyros Printesis, del quale il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale del medesimo Esarcato Apostolico per i cattolici greci di rito bizantino, presentata in conformità al canone 210, paragrafo 1, del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.  

 

 

0 εψηφισμένος νέος Αποστολικός Έξαρχος των Ελληνορρύθμων  Καθολικών της Ελλάδος π. Δημήτριος Σαλάχας. Διαδέχεται τον κλονισμένο στην υγεία του Γρατιανουπόλεως Ανάργυρο. Το ποίμνιο της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας αγκαλιάζει και τους δύο.  Τον  μεν παραιτηθέντα με την πηγαία αναγνώριση και ευγνωμοσύνη, τον δε  εψηφισμένο με ελπίδες και αυτοπεποίθηση.

Ο Θεός κατευοδώσαι αυτούς εν πάσιν.

 

Bιογραφικό:

 

Ιερεύς Δημήτριος ΣΑΛΑΧΑΣ

 

Γεννήθηκε το έτος  1939  στην Αθήνα.
Σπούδασε Φιλοσοφία  στο Ουρβάνιο Πανεπιστήμιο Ρώμης, Θεολογία  στο Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο της Ρώμης και Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Γνωρίζει την γαλλική, αγγλική, ιταλική και ελληνική γλώσσα.
Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος στις  9 Φεβρουαρίου 1964 στην Ιερουσαλήμ από τον μακαριστό Ιεράρχη Υάκινθο Γαδ.
Τον Οκτώβριο 1971 διορίσθηκε  Καθηγητής στο Οικουμενικό Ινστιτούτο του Μπάρι, παράρτημα του Πανεπιστημίου «Angelicum» και έκτοτε διδάσκει Εκκλησιαστικό Δίκαιο.
Τον Οκτώβριο 2002 διορίσθηκε Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου των Ανατολικών Καθολικών Εκκλησιών στο Ουρβάνιο Πανεπιστήμιο Ρώμης
Τον Ιανουάριο 1972 διορίσθηκε από την Καθολική Ιεραρχία Ελλάδος,  Εισαγγελέας  στο Πρωτοβάθμιο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο Ελλάδος.
Είναι Σύμβουλος της Γραμματείας για την Ενότητα των Χριστιανών και της Επιτροπής Αναθεώρησης του Κανονικού Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών και Σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου για τις Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες.

Elcathex: Σύντομα περισσότερα.